Závěr akademického roku 2021/22

Právě končící jarní semestr uzavírá pro sekci období, ve kterém se dokázala po covidové stagnaci znovu zmobilizovat. V akademickém roce 2021/22 jsme zorganizovali celkem osm akcí pro veřejnost. Patřily mezi ně již tradiční Masarykovy debaty, Kulaté stoly, ale také nově obnovené Debaty o české zahraniční politice.

O rozjezd podzimního semestru se postaral nábor nových členů, kteří se do chodu spolku začlenili velmi rychle a rovnou byli u organizace dvou hlavních akcí: Masarykovy debaty o bytové krizi a Kulatého stolu vojenského psychologa pplk. Petra Osokina. Obě akce nás potěšily zájmem studentů.

Podzim se také nesl v duchu členských socializací, kde jsme v rámci Rozprav nad skleničkou pohovořili s děkanem fakulty Stanislavem Balíkem, jedním ze zakladatelů Studentské sekce IIPS, dále pak s bývalým předsedou spolku a odborníkem na britskou politiku Markem Bičanem, a v neposlední řadě s prorektorem pro internacionalizaci MU Břetislavem Dančákem.

V listopadu již tradičně nechybělo setkání s dalšími politologickými spolky z celé ČR k připomenutí Sametové revoluce.

Po zkouškách se podařilo uskutečnit zdařilý teambuilding na Vysočině, který jsme si moc užili nejen vevnitř, ale také v přírodě.

Do jarního semestru jsme vkročili s tím, že bude nadupaný akcemi, a tak se také stalo. Díky obnovené spolupráci s AMO jsme zorganizovali tři debaty, které se týkaly vztahů V4, balkánských zemí a česko-amerických vztahů. Naše pozvání přijali odborníci z různých odvětví, žurnalistiky a také vyučující z naší fakulty.

Úspěšné byly také naše Kulaté stoly, na něž přijali pozvání ústavní soudce Vojtěch Šimíček a europoslanec Alexandr Vondra. Ani v jarním semestru nechyběla Masarykova debata – tentokrát hosté debatovali o tezi, zda by zavedení eura bylo chybou.

Závěrečná a zásadní členská schůze se uskutečnila na Kraví hoře. Představili jsme nové kolegium a také zvolili nové předsednictvo. Lucii Záhorskou tak po ročním předsedání sekci střídá Pavla Sychrová. Tímto bychom rádi končící předsedkyni poděkovali za pevné nervy a skvělé vedení po celý rok. Těšíme se i však na ten další, který přinese spoustu nových výzev.

V příštím semestru se pak kromě našich tradičních akcí můžete těšit i na debaty mimo zaběhlý formát, a to o velmi aktuálních tématech  – například předsednictví ČR při Radě EU. V jarním semestru 2023 členy sekce čeká účast na mezinárodní konferenci pořádané politologickými spolky uskupení V4. O tom však až příště.

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem příznivcům našich akcí za účast a podporu. Budeme se těšit v dalším semestru, a to v plné síle!