Veřejná diplomacie

Petr Manoušek ve službách České republiky.

27. dubna na Fakultu sociálních studií na naše pozvání zavítal další zajímavý host z praxe. Tentokrát jím byl absolvent prestižní Aberystwyth University a Diplomatické akademie Ministerstva zahraničních věcí Petr Manoušek, který v současnosti působí ve funkci tajemníka zástupkyně náměstkyně a současně jako manažer sociálních médií na Ústavu mezinárodních vztahů. Nepřekvapí proto, že se jako juniorní diplomat věnuje mimo jiné i reprezentaci České republiky, a to zejména v zahraničí. Po své úvodní řeči, v rámci které vysvětlil a popsal, co si vůbec pod pojmem „veřejná diplomacie“ představit, a následné krátké úvaze o tom, co na ní případně zlepšit, se rozpoutala velice živá diskuse. Studenti se ptali na průběh samotného studia na Diplomatické akademii, jakožto i na podmínky přijímacího řízení a na specifika diplomatické služby, která nemusejí být vždy pouze pozitivní. Zazněla i otázka na roli, kterou při reprezentaci České republiky hrají například umělci, vědci či právě studenti nebo politici. Na všechny tyto otázky pan Manoušek odpověděl a dokonce uvedl i několik příkladů z praxe, z nichž některé vyvolaly na mnoha tvářích úsměv či dokonce přímo úžas. Hojná účast a následná spokojenost našeho hosta napovídala, že se jednalo o další podařenou akci, kterou Studentská sekce IIPS uspořádala.

Autor: Marek Bičan