Členská schůze podzim 2022

V druhém týdnu podzimního semestru jsme se setkali na první členské schůzi v akademickém roce 2022/23. Setkání se neslo i v duchu náboru nových členů. Během schůze jsme představili strukturu SSIIPS, naše fungování, a akce, které pořádáme.

Posléze došlo k představení plánu akcí, které budeme pořádat v nadcházejících semestrech, ať už se jedná o tradiční Masarykovy debaty, Kulaté stoly, či interní akce pro naše členy. 

Po formalitách jsme zamířili na oblíbenou socializaci. 

foto: Lukáš Bastl