Rozprava nad skleničkou – doc. Břetislav Dančák

Na záver tohto semestra sa nám podarilo uskutočniť tretiu Rozpravu nad skleničkou, ktorej hosťom bol pán docent Břetislav Dančák. Ako to býva, aj tentoraz sa jednalo o veľmi zaujímavú a podnetnú rozpravu, z ktorej si všetci zúčastnení určite odniesli mnoho nových myšlienok.

Náš hosť začal rozpravu zamyslením nad viacerými témami, ktoré však napokon spolu súvisia – súčasný svet a jeho premena, priemyselná revolúcia 4.0, globálny osud ľudstva, digitalizácia, či technologický vývoj a Elon Musk. Keďže sa pán docent okrem iného zaujíma aj o geopolitiku, následne nastala konštruktívna diskusia medzi hosťom a zúčastnenými nad rôznymi medzinárodnými aktérmi, či už sa jedna o Rusko, Spojené štáty alebo Nemecko. Nevyhli sme sa ani téme vzdelávania v zahraničí – veď s kým lepším sme sa mohli o tejto téme rozprávať než so samotným prorektorom Masarykovej univerzity pre internacionalizáciu?

Na tomto mieste sa chceme ešte raz poďakovať nášmu hosťovi za prijaté pozvanie a už teraz sa s ostatnými tešíme na nové akcie v ďalšom semestri!