Model OSN

OxIMUN 2014 aneb we love Oxford

Jelikož jsme si vědomi, že člověk je nejen studiem formován, nýbrž trénink dělá mistra, rozhodli jsme se vyzkoušet si praktickou stránku jednáních mezinárodního formátu. Studentská sekce IIPS  tak vypravila v listopadu 2014 delegaci zastupující Arménskou republiku na model OSN do Oxfordu, kde vystupovala jako zástupce Masarykovy univerzity s náležitou hrdostí. Jako členové delegace jsme měli možnost vyjednávat za Arménii a vžít se tak na pár dní do role vysoce postavených představitelů dané země. V rámci komisí spadajících pod OSN jsme řešili aktuální palčivá témata a mohli si tak ověřit svůj diplomatický um v praxi a procvičit se v boji zblízka – tedy v boji slovo proti slovu, země proti zemi. O tom, že rodící se rezoluce vzniká v potu tváří a dlouhých vyjednávání a kompromisů nebylo pochyb. Ostatně obstát v konkurenci rodilých Britů, skvělých Nizozemců a talentovaných Asiatů byla rukavice vhozená do ringu. 

Ve třech dnech plně nabitých jednáními, dohadováním se a diskutováním nám zbyl čas i na prohlídku Oxfordu, města, jež uchvacuje svou atmosférou nejen studenty, ale i turisty. Že by návštěva Oxfordu měla být povinnou součástí každého studijního plánu, v tom jsme měli jasno od začátku. Tak nějak nás tam bavilo se učit, připravovat se na jednání a vůbec řešit neustále školní povinnosti. Nezbláznili jsme se, jen jsme měli možnost poznat Oxford ze strany studentů. Díky za to, těšíme se za rok na viděnou!

Autor: Žaneta Vencourová