Masarykovy debaty

Masarykovy debaty jsou jedním z největších projektů Studentské sekce IIPS. Jedná se o veřejně přístupnou moderovanou debatu na aktuální společenské téma. Debata má tzv. Oxfordský formát, kdy proti sobě stojí dva týmy – každý o dvou řečnících – a snaží se diváky přesvědčit o platnosti nebo neplatnosti dané teze. Každý z řečníků má nejprve sedm minut na úvodní slovo, poté následuje pětadvacet minut debaty řečníků mezi sebou a dalších pětadvacet minut je věnováno divákům a jejich dotazům. Na konci debaty má každý řečník tři minuty pro shrnující závěrečný proslov. Před debatou diváci hlasují, zda s danou tezí souhlasí, neví nebo nesouhlasí. Stejné hlasování probíhá i po debatě. Vyhrává ta strana, u které je největší procentuální rozdíl oproti prvnímu hlasování.

Vždy se snažíme pozvat hosty z odlišného prostředí, aby byla debata co nejpestřejší. Naším cílem je kultivovat a podporovat veřejnou debatu a rozvíjet kritické myšlení. Každá debata má jasně danou tezi, neznamená to však, že by se s touto tezí Studentská sekce ztotožňovala. Debaty probíhají na půdě Fakulty sociálních studií, v univerzitním kině Scala nebo v Sále Břetislava Bakaly.

Příklady tezí z minulých let:

„Obsah internetu má být regulován“
„Veganství není zdravé“
„Vystoupení z NATO je v zájmu České republiky“
„Homosexuální páry mají mít možnost adoptovat dítě“
„Bezpečnost mají mít na starosti pouze státní složky“
„EET narovná podnikatelské prostředí“

 

 

Masarykovy debaty – teze: “Nechme si korunu: Zavedení eura by bylo chybou.”

Reportáž

Masarykovy debaty – teze: “Bytová krize v ČR má být řešena intenzivní regulací ze strany státu.”

Reportáž

Masarykovy debaty – teze: „Čeští vojáci mají odejít z Afghánistánu“

Reportáž

Masarykovy debaty – teze: „Prostituce má byt v ČR legalizována“

Reportáž

Masarykovy debaty – Teze: “Eutanazie by měla být legalizována”

Reportáž

Masarykovy debaty – Teze: “Obsah internetu má být regulován”

Reportáž

Masarykovy debaty – Teze: “Veganství není zdravé”

Reportáž