Kulatý stůl – Volby do Evropského parlamentu

Téma voleb do Evropského parlamentu nabírá s jejich blížícím se datem stále více na důležitosti. I proto se na Fakultě sociálních studií rozhodli členové Studentské sekce IIPS zorganizovat Kulatý stůl o této problematice. Ten se konal 15.11.2018 v Aule FSS. Pozvání přijali Jan Pátek, který hovořil o předvolební situaci v kontextu veřejného mínění v zemích EU, Kateřina Blažková nám představila iniciativu Tentokrát budu volit a Natalie Šťastná nám mimo jiné přiblížila možnosti stáží v Evropském parlamentu.

Tento kulatý stůl se konal především s důrazem na blížící sa volby v květnu 2019 a též veřejné mínění a informovanost nejen občanů České republiky o EP. V úvodu nám pan Pátek priblížil úlohu EP ve fungování Evropské unie a statistiky eurobarometru o volební účasti v členských státech. Poukazoval především na přetrvávající euroskepticismus v ČR a na Slovensku, jehož nárůst můžeme pozorovat ze statistik o volební účasti vo volbách do EP.

O důležitosti, která sa přisuzuje nejbližším volbám do EP příští rok, nemůžeme pochybovat. Současný politický vývoj v členských státech a jejich postoj k EU se může negativně odrazit ve složení parlamentu ve smyslu toho, že může nastat situace, kdy bude v evropské unii těžší shodnout sa na pravidlech a přijímat kompromisy. Naši hosté tak těmito úvahami ukazovali, že skutečně záleží na hlasu každého voliče.

Studenti se též dozvěděli o platformě tentokratbuduvolit.eu, jejíž hlavní úlohou je zvyšovat volební účast v ČR a zapojit tak co nejvíce lidí do sdílení informací o EP. Kromě této platformy může každý z nás podat pomocnou ruku při prezentaci evropských voleb mezi širokou veřejností – organizací diskuzí ve městech, sdílením aktualit na sociálních sítích anebo jako dobrovolník. Pro aktivnější studenty představila Natalie Šťastná možnosti stáže v EP přímo v Bruselu, kde mohou do dění voleb nahlédnout i z té druhé strany.

V diskuzi nechyběly otázky týkající se příčin nízké volební účasti do EP a klesající podpory EU ze strany veřejnosti. Jak poukazovali naši hosté – ta sa často spojuje právě s nedostatatkem informací a šířením mýtů o EU. Věříme, že tento Kulatý stůl přinesl studentům cenné informace a bližší pohled do fungování EU a voleb do EP 2019.

[Not a valid template]