Kulatý stůl – pplk. Mgr. Petr Osokin: „Vojenská psychologie v praxi“

Ve středu 20. 10. se na Fakultě sociálních studií po vynucené takřka roční přestávce opět uskutečnil Kulatý stůl, tentokrát pod názvem “Vojenská psychologie v praxi”. Pozvání Studentské sekce IIPS přijat pplk. Mgr. Petr Osokin, který v současnosti působí na 2. oddělení operační psychologie AČR, v minulosti své zkušenosti rozšiřoval např. na misi v Afghánistánu mezi lety 2013-2014.

První část přednášky byla věnována základnímu uvedení do problematiky. Posluchačům byla představena vskutku široká náplň psychologické služby v rámci AČR. Pan podplukovník vysvětlil, jak se on sám už jako profesionální voják ke studiu psychologie dostal a jaké cesty tedy k takovému armádnímu působení vedou. Posluchačům bylo odhaleno, co se vlastně ukrývá pod pojmem „operační psychologie“ a jak se práce operačních psychologů liší od práce psychologů klinických či těch, kteří působí u vojenské policie. Posluchači tak dostali možnost nahlédnout do působení operačních psychologů v rámci jednotlivých posádek, resp. nahlédnout na dynamiku soužití operačních psychologů a zbytku posádky. Dále pan podplukovník popsal, vycházeje přitom ze svých zkušeností, psychologickou přípravu vojáků na mise, stejně jako participaci operačních psychologů na elitních bojových kurzech či jejich práci s rodinami vojáků.

Druhá, podstatně delší část večera byla věnována diskusi. Otázky účastníků směřovaly jak na možný kariérní postup psychologů AČR a jejich každodenní pracovní náplň na základnách v ČR i zahraničí, tak k problematice psychohygieny nás všech. V souvislosti s odchodem z Afghánistánu byly diskutovány dopady misí na psychiku vojáků i jejich rodin. Část otázek také byla směřována na potírání extrémismu v armádě, zvláště v nultých letech našeho století. Posluchači také měli možnost dozvědět se, zdali existuje nějaký archetyp vojáka.

Celý večer se nesl, často v kontrastu s probíranými tématy, ve velmi příjemném, až odlehčeném duchu.

 [Not a valid template]