Budoucí směřování zahraniční politiky ČR a SR

Lubomír Zaorálek a Miroslav Lajčák na FSS 

Aneb jak se nám podařilo pozvat ministry zahraničních věcí České a Slovenské republiky.

Patnáctého dne měsíce prosinec k nám na fakultu zavítali pánové Lubomír Zaorálek a Miroslav Lajčák. Celá akce byla koncipovaná jako panelová diskuse, kdy se v první části slova ujal doktor Michal Kořan, aby pana ministra Zaorálka uvedl. Ten se nebál jít doslova mezi nás a s mikrofonem v ruce mluvil o tom, jak on vnímá zahraniční politiku a mezinárodní dění. Nechyběla ani diskuse se studenty. V druhé části, kterou uvedl děkan fakulty Břetislav Dančák, byl opět moderátorem doktor Michal Kořan, tentokrát však již s řečníkem nejen po pravici. Miroslav Lajčák i Lubomír Zaorálek se věnovali budoucímu směřování a cílům zahraniční politiky obou zemí.

Bylo pro nás velkým potěšením, že jsme zaplnili celou aulu a že si čas v nabitém programu našlo i pár pedagogů, aby se zaskočili na akci podívat. Jelikož to byla poslední událost roku 2016, tak si můžeme říct, že závěr roku byl úspěšný. Těšíme se na to, co vymyslíme v roce 2017.

Autor: SS IIPS