Agenda pro českou zahraniční politiku

Poprvé v Brně!!

25. března byla Fakulta sociálních studií dějištěm mimořádné události. Asociace pro mezinárodní otázky nás prostřednictvím ředitele jejího Výzkumného centra a experta na českou zahraniční politiku Víta Dostála oslovila s nabídkou spolupořádat představení její výroční publikace, jež nese název Agenda pro českou zahraniční politiku. Pozvání k následné diskusi kromě pana Dostála přijali i zástupce ředitele Ústavu mezinárodních vztahů a odborný asistent na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií Michal Kořan, šéfredaktor Deníku Referendum Jakub Patočka a absolvent University of St. Andrews a analytik Výzkumného centra AMO Jakub Eberle. Již samotná jména našich hostů dávala tušit zajímavou diskusi, která se po úvodním slovu zástupců AMO skutečně rozproudila nejenom dotazy ze strany studentů, ale i vzájemnými reakcemi panelistů samotných. Kritické komentáře pro příliš liberální pohled zaznívaly zejména z úst Jakuba Patočky a na samotnou metodologii se ptal jak doktor Kořan tak i mnozí studenti. Velká účast, která až na několik málo míst zaplnila celou aulu, svědčí o zájmu, který česká zahraniční politika vyvolává nejenom mezi studenty. Studentská sekce IIPS je velice ráda, že byla spoluorganizátorem první brněnské akce tohoto typu. Věříme, že tím došlo ke vzniku zajímavé tradice.

Autor: Marek Bičan